Xác nhận tài sản riêng trước khi kết hôn cần làm những gì?

Trên thực tế, một số trường hợp, khi kết hôn nhưng không muốn nhập tài sản riêng của mình vào khối tài sản chung của vợ chồng để tránh xảy ra các tranh chấp về sau. Vậy, có thể làm thủ tục xác nhận tài sản riêng của mình trước khi kết hôn được hay không?


Chúng tôi nhận được câu hỏi từ khách hàng Thúy Ng. với nội dung như sau: “Em có câu hỏi nhờ Luật sư giải đáp: Hiện tại, em đang có tài sản là một mảnh đất do cha mẹ tặng cho, một chiếc xe tay ga, một sổ tiết kiệm và một số tài sản khác. Tháng 10 này em sẽ kết hôn nhưng em không muốn nhập chung vào tài sản của vợ chồng để tránh phát sinh những tranh chấp về sau, vậy em cần phải làm những thủ tục gì? Xin Luật sư hướng dẫn. Xin cảm ơn!”
Tư vấn của chúng tôi như sau:
Về tài sản riêng của vợ chồng, Điều 43 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định như sau:
“1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.
2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này”.
Theo quy định tại Điều 44 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014: “Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình; nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung.”
Như vậy, về nguyên tắc, tài sản được tạo lập trước khi kết hôn là tài sản riêng của mỗi bên vợ, chồng trừ trường hợp người đó đồng ý hoặc thỏa thuận nhập tài sản đó vào khối tài sản chung của hai vợ chồng.
Do đó, trường hợp khi đăng ký kết hôn, nếu chị không đồng ý hoặc thỏa thuận về việc nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung của hai vợ chồng thì tài sản đó vẫn được xác định là tài sản riêng của chị mà không cần có văn bản xác nhận đó là tài sản riêng.
Tuy nhiên, sau này nếu có phát sinh tranh chấp về tài sản giữa hai vợ chồng thì chị phải chứng minh được tài sản đó là tài sản do chị tạo lập trước khi kết hôn và chị không đồng ý về việc nhập tài sản đó vào làm tài sản chung. Tài liệu chứng minh có thể là: giấy chứng nhận kết hôn; giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên của chị; sổ tiết kiệm; giấy xác nhận tài khoản của cá nhân có trước khi đăng ký kết hôn…
Trong trường hợp chị vẫn mong muốn xác nhận đó là tài sản riêng của chị, thì chị có thể chọn một trong hai cách xác nhận sau:
Chồng lập văn bản cam kết tài sản riêng, trong đó nêu rõ tài sản đó là tài sản riêng của chị, chồng không có bất kỳ đóng góp gì đối với việc hình thành tài sản đó và vợ chồng chị không có một thỏa thuận nào về việc sáp nhập tài sản này vào khối tài sản chung của vợ chồng. Văn bản này có thể được công chứng hoặc chứng thực chữ ký tại Phòng công chứng hoặc Văn phòng công chứng.
Cả hai vợ chồng cùng lập văn bản thỏa thuận tài sản riêng của vợ chồng. Văn bản này có thể được công chứng tại Phòng công chứng hoặc Văn phòng công chứng.
Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề xác nhận tài sản riêng trước khi kết hôn cho chị Ng. Để được tư vấn, hỗ trợ, vui lòng liên hệ Hotline.
Trân trọng!

Luật sư Nguyễn Cảnh Trường

CHIA SẺ TỪ LUẬT SƯ NGUYỄN CẢNH TRƯỜNG
093.694.1658

Công ty Luật TNHH Trường Minh Ngọc
Tầng 3, số 70 Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
 nguyencanhtruong37@gmail.com
https://congdongluat.vn
https://www.facebook.com/congdongluat