Không có tiền trả nợ, người cho vay có được giữ tài sản để yêu cầu trả nợ không?

CÂU HỎI

Tháng 01/2021, bạn tôi có vay của ông A số tiền là 30 triệu đồng để làm kinh doanh, hai bên có làm giấy tay, bạn tôi trả lãi  đầy đủ, nhưng mấy tháng gần đây do ảnh hưởng của Covid-19, bạn tôi kinh doanh thua lỗ, nên không có tiền lãi và gốc như thỏa thuận.

Đầu tháng 7/2021, ông A đến quán và lấy xe Hon đa SH của bạn tôi đi, bạn tôi đòi nhưng ông A nhất quyết không trả.

Tôi xin hỏi, hành vi ông A có phạm luật không. Bạn tôi cần làm gì để lấy lại xe?

Cộng đồng luật - Giải pháp riêng cho bạn

TRẢ LỜI TỪ LUẬT SƯ

Giữa bạn của bạn và ông A có quan hệ vay tiền nhau. Căn cứ quy định tại Điều 466 Bộ luật dân sự 2015 về nghĩa vụ trả nợ của bên vay như sau:

 ‘’1. Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2.Trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.

3.Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

4.Trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

5.Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi như sau :a) Lãi trên nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả; trường hợp chậm trả thì còn phải trả lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này ;b) Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác’’.

Theo điều luật, bên vay có nghĩa vụ thực hiện theo đúng hợp đồng vay, phải có trách nhiệm trả tiền vay khi đến hạn trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Do đó, bạn của bạn phải có nghĩa vụ trả tiền vay khi đến hạn chỉ được trả tiền vay sau thời hạn được quy định trong hợp đồng khi được người cho vay đồng ý.

Theo bạn trình bày, do làm ăn thua lỗ nên bạn của bạn không có khả năng trả nợ lãi và gốc đúng hạn như thỏa thuận, tuy nhiên bạn của bạ và ông A đã thỏa thuận với nhau về việc gia hạn thời gian trả nợ nên không vi phạm nghĩa vụ trả nợ của bên vay theo quy định.

Đối với hành vi tự ý lấy xe Hon đa SH của ông A thì tại Bộ luật hình sự năm 2015, cụ thể Điều 176 Bộ luật hình sự 2015 về ‘’ Tội chiếm giữ tài sản trái phép’’:

‘’1. Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng, di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được, sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Phạm tội chiếm giữ tài sản trị giá 200.000.000 đồng trở lên hoặc bảo vật quốc gia, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm’’.

Hành vi của ông A lấy xe Hon đa SH, sau đó giữ xe và yêu cầu bạn của bạn trả nợ thì ông A mới trả lại xe là không đúng theo quy định của pháp luật.

Theo đó, việc lấy tài sản để trừ khoản tiền vay chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý, thỏa thuận giữa hai bên. Hơn nữa, chiếc xe máy trên vẫn đang thuộc quyền sở hữu của bên vay, và không liên quan đến hợp đồng vay tài sản giữa hai bên. Nên hành vi của ông A có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội ‘’chiếm giữ tài sản’’ theo Điều 176 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Để lấy lại xe, bạn của bạn có thể yêu cầu sự can thiệp của công an xã, phường nơi ông A lấy xe để yêu cầu ông A trả lại xe hoặc làm đơn trình báo, tố giác tội phạm đối với hành vi vi phạm pháp luật của ông A.

Luật sư Dương Anh Khoa

CHIA SẺ TỪ LUẬT SƯ DƯƠNG ANH KHOA
093.694.1658
 nguyencanhtruong37@gmail.com
https://congdongluat.vn
https://www.facebook.com/congdongluat