Em bị người ta tố giác, tố cáo về tội phạm em phải làm sao?

bị tố cáo, tố giác

Việc nhận nhiều cuộc gọi về bị tố cáo, bị tố giác từ nhiều bạn vì vậy hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn một số thông tin để các bạn tham khảo, hy vọng có thể giúp ích cho các bạn khi gặp tình huống này.

Theo Luật tố cáo 2018

Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật này báocho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, bao gồm:

-Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ;

-Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.

Theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Tố giác về tội phạm là việc cá nhân phát hiện và tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm với cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy việc bị tố giác, bị tố cáo là có người cho rằng bạn có hành vi có dấu hiệu tội phạm được quy định trong bộ luật hình sự.

Những nội dung tố giác thường liên quan đến Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, … Tùy vào mức độ mà những tội này có thể bị hình phạt tù (ở tù).

Trong trường hợp này bạn phải lưu ý một số vấn đề sau:

– Việc đầu tiên là bạn phải hết sức, hết sức BÌNH TĨNH, đừng quá lo lắng.

– Tiếp theo là bạn tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo, bị tố giác được quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự:

Điều 57. Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố

1. Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố có quyền:

a) Được thông báo về hành vi bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố;

b) Được thông báo, giải thích về quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều này;

c) Trình bày lời khai, trình bày ý kiến;

d) Đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu;

đ) Trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá;

e) Tự bảo vệ hoặc nhờ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình;

g) Được thông báo kết quả giải quyết tố giác, kiến nghị khởi tố;

h) Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

2. Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố phải có mặt theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố giác, kiến nghị khởi tố.

Điều 480. Quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo

1. Người bị tố cáo có quyền:

a) Được thông báo về nội dung tố cáo;

b) Đưa ra bằng chứng để chứng minh nội dung tố cáo là không đúng sự thật;

c) Được nhận quyết định giải quyết tố cáo;

d) Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, được phục hồi danh dự, được bồi thường thiệt hại do việc tố cáo không đúng gây ra;

đ) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người tố cáo sai sự thật.

2. Người bị tố cáo có nghĩa vụ:

a) Giải trình về hành vi bị tố cáo; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan khi cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu;

b) Chấp hành quyết định giải quyết tố cáo;

c) Bồi thường thiệt hại, bồi hoàn, khắc phục hậu quả do hành vi tố tụng trái pháp luật của mình gây ra.

*** Sau khi bạn bình tĩnh và tìm hiểu về các quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo, bị tố giác.

Tiếp theo nghiên cứu, phân tích kỹ nội dung bị tố cáo, bị tố giác xem có đúng không? Nhằm để trình bày, phản bát, hoặc đưa ra những bằng chứng, chứng cứ để chứng minh việc tố giác, tố cáo là không đúng, là không có cơ sở,…

Thực tiễn cho thấy: việc nghiên cứu, phân tích nội dung khá khó khăn đối với những người không am hiểu pháp luật. Đã có những trường hợp không biết cách trình bày với cơ quan có thẩm quyền đã làm cho sự việc trở nên khó khăn cho việc giải quyết sau này. Vì vậy tốt hơn hết nên nhờ các chuyên gia pháp lý như Luật sư hỗ trợ ngay từ ban đầu để quyền và lợi ích hợp pháp của bạn được bảo vệ một cách tốt nhất.

✍ Hiện tại pháp luật đã có những hướng dẫn, những quy định khá rõ ràng, tùy vào từng trường hợp cụ thể sẽ có những hướng giải quyết phù hợp theo pháp luật.

👉 Vì vậy bạn nên tham vấn Luật sư sớm để được hướng dẫn nhằm bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của bạn.

Luật sư Đặng Thành Nhân

CHIA SẺ TỪ LUẬT SƯ ĐẶNGTHÀNH NHÂN
0966838881
 thanhnhan@congdongluat.vn
https://congdongluat.vn
https://www.facebook.com/congdongluat