Di chúc miệng có hợp pháp không?

DI CHÚC MIỆNG HỢP PHÁP KHI NÀO?

 

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì di chúc phải được lập bằng văn bản, nếu không thể lập được bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng. Vậy di chúc miệng được lập từ thời điểm nào và di chúc miệng được coi là hợp pháp khi nào?

  1. Các trường hợp được lập di chúc miệng:
  • Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 629 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì: Trong trường hợp tính mạng của một người bị cái chết đe doạ và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.
  1. Di chúc miệng được coi là hợp pháp khi nào?

Căn cứ quy định tại Khoản 5, Điều 639 Bộ luật dân sự năm 2015, di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu:

  • Người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên và điểm chỉ.
  • Trong trường hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Lưu ý về người làm chứng: Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây: Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc; người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc; người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi (theo Điều 632 Bộ luật Dân sự năm 2015)

  1. Huỷ bỏ di chúc miệng:

Di chúc miệng bị huỷ bỏ khi:

  • Do cá nhân người di chúc miệng huỷ bỏ
  • Sau 03 tháng kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị huỷ bỏ (Khoản 2 Điều 629 Bộ luật Dân sự năm 2015).  

Trên đây là bài viết của Luật sư về vấn đề “Di chúc miệng hợp pháp khi nào?”. Bài viết chỉ mang tính tham khảo, không dùng để giải quyết một vụ án cụ thể. 

Trân trọng!

Luật sư Nguyễn Cảnh Trường

CHIA SẺ TỪ LUẬT SƯ NGUYỄN CẢNH TRƯỜNG
093.694.1658

Công ty Luật TNHH Trường Minh Ngọc
Tầng 3, số 70 Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
 nguyencanhtruong37@gmail.com
https://congdongluat.vn
https://www.facebook.com/congdongluat