Con riêng có được hưởng thừa kế của cha dượng, mẹ kế không?

CON RIÊNG CÓ ĐƯỢC HƯỞNG DI SẢN CỦA CHA DƯỢNG, MẸ KẾ KHÔNG?

Hiện nay, có rất nhiều trường hợp vợ, chồng ly hôn, sau đó tái hôn với người khác, mang theo con của mình sống chung với người chồng, người vợ sau của mình. Và nhiều trường hợp người vợ, chồng sau rất yêu thương, chăm sóc cho người con riêng của vợ, chồng mình. Từ đó có rất nhiều người đặt ra câu hỏi là con riêng có được hưởng di sản của cha dượng, mẹ kế không?

Hãy cùng Luật sư tìm hiểu vấn đề này như sau:

Điều 654 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: “Con riêng và bố dượng, mẹ kế nếu có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con thì được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định tại Điều 652 và Điều 653 của Bộ luật Dân sự 2015”.

Theo đó, Điều 652 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về thừa kế thế vị như sau:

Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống

Điều 652 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ như sau:

 Con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định tại Điều 651 và Điều 652 của Bộ luật này

Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về người thừa kế theo pháp luật:

  1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
  2. Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
  3. Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
  4. Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại, của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

…”

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên con riêng có thể hưởng di sản của cha dượng, mẹ kế trong các trường hợp:

  • Trường hợp cha dượng, mẹ kế chết có để lại di chúc: Nếu di chúc hợp pháp và có nội dung định đoạt cho người con riêng được hưởng di sản thì con riêng sẽ được hưởng di sản của cha dượng, mẹ kế theo nội dung di chúc.
  • Trường hợp cha dượng, mẹ kế chết không để lại di chúc: Nếu khi cha dượng, mẹ kế còn sống mà con riêng và họ có mối quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con thì người con riêng được hưởng thừa kế của cha dượng, mẹ kế theo quy định về quyền hưởng thừa kế giữa con nuôi với cha nuôi, mẹ nuôi, được xác định là người được hưởng thừa kế ở hàng thừa kế thứ nhất của cha dượng, mẹ kế.

Trên đây là bài viết của Luật sư về vấn đề “Con riêng có được hưởng di sản của cha dượng, mẹ kế không?”. Bài viết chỉ mang tính tham khảo, không dùng để giải quyết một vụ án cụ thể. 

Trân trọng!

Luật sư Nguyễn Cảnh Trường

CHIA SẺ TỪ LUẬT SƯ NGUYỄN CẢNH TRƯỜNG
093.694.1658

Công ty Luật TNHH Trường Minh Ngọc
Tầng 3, số 70 Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
 nguyencanhtruong37@gmail.com
https://congdongluat.vn
https://www.facebook.com/congdongluat