Không ly hôn có được chia tài sản chung của vợ chồng không?

CÓ ĐƯỢC CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG KHI CHƯA LY HÔN KHÔNG?

Trên thực tế, có rất nhiều trường hợp vợ chồng mặc dù không ly hôn nhưng lại có nhu cầu chia tài sản chung nhằm phục vụ cho một số nhu cầu cá nhân hoặc kinh doanh riêng. Vậy, vợ chồng có được quyền chia tài sản chung của vợ chồng khi chưa ly hôn không? Pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào?

Hãy cùng Luật sư tìm hiểu vấn đề này như sau:

Hiện nay, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 có quy định về việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân tại Điều 38, theo đó: Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thoả thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung (trừ trường hợp chia nhằm mục đích trốn tránh nghĩa vụ, ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình…). Nếu không thoả thuận được thì có quyền yêu cầu Toà án giải quyết.

 1. Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện như thế nào?
 • Trường hợp vợ chồng thoả thuận được về việc chia tài sản chung: Thoả thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.
 • Trường hợp vợ chồng không thoả thuận được về việc chia tài sản chung: Có quyền yêu cầu Toà án giải quyết. Toà án căn cứ theo quy định tại Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 để giải quyết. Về nguyên tắc, tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau: Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng; công sức đóng góp của vợ chồng vào việc tạo lập, duy trì, phát triển khối tài sản chung, bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập; lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền và nghĩa vụ của vợ chồng.
 1. Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân:
 • Được quy định tại Điều 38 Luật HN & GĐ 2014: Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân là:

+ Thời điểm do vợ chồng thoả thuận và được ghi trong văn bản; nếu văn bản không xác định thời điểm có hiệu lực thì thời điểm có hiệu lực được tính từ ngày lập văn bản.

+ Thời điểm việc thoả thuận tuân thủ hình thức mà pháp luật quy định trong trường hợp tài sản được chia mà theo quy định của pháp luật, liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức thì thời điểm có hiệu lực là

+ Thời điểm bản án, quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật trong trường hợp yêu cầu Toà án giải quyết.

 1. Hậu quả của việc phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân:

Được quy định tại Điều 41 Luật HN & GĐ năm 2014 và Điều 14 Nghị định 126/2014/NĐ – CP:

 • Việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân không làm chấm dứt chế độ tài sản chung của vợ chồng theo luật định.
 • Phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thoả thuận khác. Phần tài sản còn lại không chia vẫn là tài sản chung của vợ chồng.
 • Thoả thuận phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn hân không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ về tài sản được xác lập trước đó giữa vợ chồng với người thứ ba.
 • Từ thời điểm việc chia tài sản chung của vợ chồng có hiệu lực nếu tài sản có được từ việc khai thác tài sản riêng của vợ chồng mà không xác định được đó là thu nhập do lao động, hoạt động kinh doanh của vợ chồng hay hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ chồng thì đó thuộc sở hữu chung của vợ chồng.
 1. Chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân:
 • Sau khi chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thoả thuận chấm dứt hiệu lực của việc phân chia tài sản chung.
 • Hình thức của thoả thuận chấm dứt hiệu lực của việc phân chia tài sản chung: Bằng văn bản có công chứng, chứng thực hoặc được công nhận bằng bản án, quyết định của Toà án.
 1. Thoả thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu:

Các trường hợp việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu được quy định tại Điều 42 Luật HN & GĐ năm 2014, cụ thể:

 • Ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình; quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.
 • Nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ sau đây:

+ Nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng;

+ Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại;

+ Nghĩa vụ thanh toán khi bị Toà án tuyên bố phá sản;

+ Nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tổ chức;

+ Nghĩa vụ nộp thuế hoặc nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước;

+ Nghĩa vụ khác về tài sản…

Trên đây là bài viết của chúng tôi về vấn đề “Có được chia tài sản chung của vợ chồng khi chưa ly hôn không?”. Bài viết chỉ mang tính tham khảo, không dùng để giải quyết một vụ án cụ thể.

Trân trọng!

Luật sư Nguyễn Cảnh Trường

CHIA SẺ TỪ LUẬT SƯ NGUYỄN CẢNH TRƯỜNG
093.694.1658

Công ty Luật TNHH Trường Minh Ngọc
Tầng 3, số 70 Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
 nguyencanhtruong37@gmail.com
https://congdongluat.vn
https://www.facebook.com/congdongluat