5 vấn đề cần biết khi cha mẹ tặng nhà đất cho con

 

Căn cứ pháp lý:
– Luật Đất đai số 45/2013/QH13;
– Nghị định số 140/2016/NĐ-CP;
– Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

 1. Điều kiện để cha mẹ được tặng cho
  Căn cứ khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai, điều kiện để tặng cho nhà, đất như sau:
  – Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;
  – Đất không có tranh chấp;
  – Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
  – Trong thời hạn sử dụng đất.
 2. Điều kiện để người con được nhận tặng cho
  Căn cứ Điều 191 Luật Đất đai, bên nhận tặng cho không được nhận tặng cho trong một số trường hợp như sau:
  – Cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.
  – Cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.
  – Cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.
 3. Hợp đồng tặng cho phải được công chứng hoặc chứng thực
  Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai, hợp đồng tặng cho giữa cha mẹ và con phải lập thành văn bản và phải được công chứng, chứng thực hợp lệ.
 4. Phải sang tên trong vòng 30 ngày
  Theo quy định tại khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai, nhà đất đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất…. thì phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  Căn cứ khoản 6 Điều 95 Luật Đất đai, Thời hạn để thực hiện đăng ký biến động là không quá 30 ngày, kể từ ngày có biến động.
 5. Được miễn thuế TNCN và lệ phí trước bạ
  Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC: các khoản thu nhập sau đây được miễn thuế TNCN: Thu nhập từ quà tặng là bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau.
  Căn cứ khoản 10 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP: Các trường hợp sau đây được miễn lệ phí trước bạ: Nhà, đất là quà tặng giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể;…

CHIA SẺ TỪ LUẬT SƯ TRẦN QUANG THỊNH
Điện thoại/Zalo: 0979 396600(zalo)
Email: quangthinhlawyer@gmail.com
Website:https://congdongluat.vn/tranquangthinh/