Vũ Đoàn Kim Uyên

Vũ Đoàn Kim Uyên
Thư ký luật

Gọi ngay

 

Tự giới thiệu

Vũ Đoàn Kim Uyên là sinh viên chuyên ngành luật tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện là sinh viên năm cuối, ước mơ trở thành luật sư.

Thông tin liên hệ:
 0967622672
 kimuyenvudoan@gmail.com
 https://congdongluat.vn
 https://www.facebook.com/congdongluat