Văn phòng luật sư do một luật sư thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân

Văn Phòng Luật Sư Nguyễn Văn Duy
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ nGUYỄN VĂN DUY

Địa chỉ: 42/3A Trần Huy Liệu, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

Trưởng văn phòng
Luật sư Nguyễn Văn Duy