Luật sư Nguyễn Duy Binh

Nguyễn Duy Binh
Luật sư

Gọi ngay

 

Tự giới thiệu

Luật sư Nguyễn Duy Binh đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện anh là Giám đốc Công ty Luật TNHH Nguyễn Lê Trần và Cộng sự.

Thông tin liên hệ luật sư:

Số điện thoại liên hệ: 0938343384
Email: duybinhlawyer@yahoo.com