CỘNG ĐỒNG LUẬT

Với ý tưởng tạo nên nơi chia sẻ kiến thức pháp luật, nơi giao lưu các luật sư. Luật sư Đặng Thành Nhân đã lập ra trang Cộng đồng luật để hiện thực hóa ý tưởng này.

Cộng đồng luật hiện là nơi chia sẻ kiến thức pháp luật từ cơ bản đến nâng cao, là nơi giúp mọi người nhanh chóng tìm được luật sư phù hợp.

Các luật sư muốn chia sẻ kiến thức pháp luật, quan điểm pháp lý của mình trên Cộng đồng luật .vn thì bấm vào nút CHIA SẺ KIẾN THỨC PHÁP LUẬT.  

CHIA SẺ KIẾN THỨC PHÁP LUẬT