DỊCH VỤ PHÁP LÝ CỦA LUẬT SƯ

Tham gia tố tụng tại Tòa án, tại Trọng tài thương mại

Nghiên cứu hồ sơ, quy định pháp luật để bảo vệ và bào chữa tốt nhất cho khách hàng.

Đại diện tham gia tố tụng tại cơ quan tiến hành tố tụng (điều tra, truy tố, xét xử – sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm).

Tham gia tố tụng ở các lĩnh vực: Hình sự, Hành chính, Dân sự (lao động, kinh doanh thương mại, đất đai, hôn nhân gia đình …)

Tư vấn pháp luật cho cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nhằm giúp hoạt động đúng pháp luật.

 • Tư vấn cho các vụ tranh chấp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khác hàng
 • Tư vấn pháp luật Đầu tư – Doanh nghiệp
 • Tư vấn mua bán & sáp nhập Doanh nghiệp
 • Tư vấn, thực hiện thủ tục xin cấp các loại Giấy phép
 • Tư vấn chính sách pháp luật Thuế – Lao động
 • Tư vấn pháp luật Đất đai & Kinh doanh Bất động sản
 • Tư vấn, thực hiện thủ tục mua bán, nhập khẩu tàu biển
 • Tư vấn, soạn thảo, soát xét các loại Hợp đồng
 • Cung cấp các khóa hướng dẫn kiến thức pháp luật

Đại diện theo ủy quyền để thực hiện các hoạt động, giao dịch dân sự, thương mại đầu tư, hành chính, lao động… với các cá nhân, cơ quan tổ chức khác.

Việc đại diện ngoài tố tụng được thực hiện trong phạm vi yêu cầu của hợp đồng ủy quyền.

Đại diện cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý ngoài tố tụng.

Luật sư tư vấn, soạn thảo hồ sơ và hướng dẫn khách hàng thực hiện công việc liên quan đến các thủ tục hành chính tại các cơ quan chức năng chuyên môn;

Luật sư tư vấn, soạn thảo hồ sơ và giúp đỡ về pháp luật trong trường hợp giải quyết khiếu nại tại các cơ quan có chức năng, thẩm quyền giải quyết khiếu nại; 

Luật sư tư vấn, soạn thảo hồ sơ và thực hiện các công việc liên quan đến dịch thuật, xác nhận giấy tờ, các giao dịch kinh tế, thương mại và dân sự cho các công ty, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và cá nhân;

Luật sư tư vấn, hướng dẫn và giúp đỡ khách hàng là công ty, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện công việc khác theo quy định của pháp luật.

Quy trình thực hiện dịch vụ pháp lý

Bước 1. Quý khách nên/phải chuẩn bị thông tin và hồ sơ, giấy tờ liên quan đến vụ việc. Đem theo một bộ hồ sơ phô tô khi gặp luật sư.
Bước 2. Luật sư có ý kiến tư vấn sơ bộ và báo phí thù lao luật sư để khách hàng tham khảo, quyết định.
Bước 3. Sau khi được báo phí thù lao luật sư, nếu khách hàng chấp nhận thì hai bên tiến hành ký hợp đồng dịch vụ pháp lý.
Bước 4. Sau khi khách hàng thực hiện việc tạm ứng phí thù lao luật sư hoặc thanh toán phí thù lao luật sư, thì công việc sẽ được tiến hành.
Bước 5. Được thông tin tiến độ, báo cáo tình hình xử lý vụ việc.
Bước 6. Kết thúc công việc và thanh lý hợp đồng.

Quy trình thực hiện dịch vụ pháp lý

Đề xuất tư vấn và thực hiện dịch vụ pháp lý

  1. Thông tin người đề xuất yêu cầu

  Thông tin này sử dụng cho mục đích xác nhận đề xuất với Luật sư

  Họ và tên * Điện thoại *
  Nhập email * Tỉnh thành: *
  2. Thông tin vụ việc
  Nội dung vụ việc Đính kèm tệp
  3. Ghi chú thêm
  4. Mức giá mong muốn